Samenstelling

Het Bestuur

Het bestuur van de Dutch CAA Foundation bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter : Peter Bruin
Secretaris : Ton Schattenberg
Penningmeester : Stefan Leertouwer
Algemene bestuursleden:  Marco Koning, John Schotanus

Tevens neemt namens de Vereniging HCHWA-D de heer Koos van Rijn deel aan de vergaderingen.

Het bestuur wil volledig transparant zijn in hoe ze werken en wat ze doen met het geld dat aan de Foundation is toevertrouwd. Dit overzicht is ook nodig om de ANBI-status te kunnen handhaven. Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen namelijk gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Instellingen die de belastingdienst als ANBI aanwijst, hebben deze belastingvoordelen.

De Foundation heeft haar kantoor (C.O.) aan de Javastraat 6 te Rotterdam.
Medewerkers C.O.:
Paul van der Zande (directeur).