Scientific Advisory Board

De Dutch CAA Foundation wordt bijgestaan door een adviserend college: de Wetenschappelijke Adviesraad (de WAR) of in de Engelse taal de Scientific Advisory Board (SAB). Deze raad heeft tot taak het bestuur van de stichting op wetenschappelijk terrein van advies te dienen.

De Wetenschappelijke Advies Raad bestaat uit wetenschappers met een ruime ervaring op het gebied van onderzoek naar CAA en/of D-CAA en staat onder voorzitterschap van prof. dr. Mark A. van Buchem, hoofd van de afdeling neurologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).