Privacy statement

Privacy statement Dutch CAA Foundation

Uw gegevens

De Dutch CAA Foundation (hierna: DCAAF) bewaart alleen gegevens met betrekking tot voor- en achternaam, adres en emailadres. DCAAF bewaart en verwerkt deze door u, geheel op vrijwillige basis, aangeleverde algemene persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Beveiliging en opslag van gegevens

Gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database van DCAAF. Uw gegevens worden met optimale zorg en respect voor de privacy-eisen behandeld. DCAAF neemt technische en organisatorische maatregelen om een hoog beveiligingsniveau te garanderen. DCAAF bewaart uw gegevens voor de wettelijke bewaartermijn van maximaal 15 jaar. Daarna worden deze gegevens vernietigd. Uw gegevens worden niet langer bewaard, in een vorm die het mogelijk maakt u te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden van het gebruik.

 

Gebruik van gegevens.

Uw gegevens worden slechts gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven en berichten over de activiteiten van DCAAF.

 

Uw rechten

Indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan wel voor de genoemde doeleinden bovenmatig of niet ter zake dienend zijn, kunt u DCAAF verzoeken uw gegevens te verbeteren, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u te allen tijde de gegevens die van u zijn opgeslagen opvragen.

 

Wijziging privacy statement

Dit privacy statement kan door DCAAF worden gewijzigd. Op de website van DCAAF staat altijd de laatste versie van dit privacy statement.