CAA

Wat is CAA
De ziekte CAA (Cerebrale Amyloid Angiopathie) speelt zich af in de kleine bloedvaten van de hersenen. In de wand van die vaten hoopt zich amyloid (giftig eiwit) op. Dit veroorzaakt herhaaldelijk hersenbloedingen en infarcten. Dit leidt o.a. tot  verlammingen, dementie en uiteindelijk de dood. 1 op de 4 mensen boven de 60 krijgt CAA. Dit aantal neemt toe.

HCHWA-D (voluit: Hereditary Cerebral Hemorrhages With Amyloidosis – Dutch type) is een erfelijke vorm van CAA die, in tegenstelling tot CAA, al tijdens het leven met zekerheid kan worden vastgesteld. Deze variant openbaart zich al op relatief jonge leeftijd, rond de 45 jaar en is ooit ontstaan in Katwijk. Vandaar dat in de volksmond het ook wel de ‘Katwijkse ziekte’ wordt genoemd. Kinderen van erfelijke gendragers hebben ook weer 50% kans de ziekte te krijgen. Onderzoek naar deze families kan niet alleen leiden tot behandeling van deze zeldzame erfelijke variant van CAA, maar kan ook leiden tot de sleutel voor een therapie voor de veel vaker voorkomende niet-erfelijke variant van de ziekte.

CAA is niet een nieuwe ziekte. Het gebrek aan bekendheid heeft te maken met het feit dat jarenlang de ziekte niet tijdens het leven kon worden vastgesteld. Pas recent heeft men ontdekt dat er op hersenscans aanwijzingen kunnen worden gevonden voor het bestaan van de ziekte. Hoewel de aanwijzingen geen zekerheid bieden, hebben ze wel geleid tot het bewustzijn dat CAA een veel voorkomende ziekte is. Ook is recent bekend geworden wat de volle omvang van de gevolgen van CAA zijn. CAA is de oorzaak voor een kwart van alle hersenbloedingen bij oudere mensen en wordt de ziekte toenemend onderkend als een belangrijke oorzaak voor verlies van hersenfuncties en dementie bij oudere mensen. HCHWA-D is pas in de jaren tachtig van de vorige eeuw ontdekt en jaren later herkend als een erfelijke variant van CAA. Bekijk hier een film over CAA.

Login

Lost your password?