Association

Naast de CAA Foundation is  ook een Association opgericht, bestaande uit alle nationale en internationale (medisch) CAA-specialisten om zo hun krachten te bundelen en onderzoek naar CAA en/of HCAWA-D te stimuleren.

De Association organiseert eens per twee jaar steeds in een ander land een CAA-congres. Zie voor meer informatie  www.internationalcaaassociation.org.

Login

Lost your password?